Namsaimnieks

Modulis apsaimniekošanas u.c. tāmju sagatavošanai un faktisko izdevumu uzskaitei.

Apsaimniekošanas tāmju sagatavošana

Daļēji automatizēta tāmju sagatavošana

tames
Izdevumi
Izdevumu uzskaite pa mājām

Faktisko izdevumu uzskaite

check

Izdevumu automātiska sadale

Iespējams ievadīt izdevumus, kas attiecināmi uz vairākām mājām, un sadalīt tos proporcionāli izvēlētajam mājas apjomam, piemēram, uzkopjamajai platībai.
check

Kontu plāns

Iespējams izveidot vairāku līmeņu kontu plānus.
check

Noliktavas funkcionalitāte

Nodrošinām pilnu noliktavas funkcionalitāti
check

Ārpakalpojumi

Iespēja attiecināt izdevumus, par pakalpojumiem, kurus sniedz sadarbības partneri.
check

Darba lapas

Iespēja precīzi uzskaitīt veiktos darbus un izmantotos materiālus.
namsNams
webnamsWebnams
namsaimnieksNamsaimnieks
debitoriDebitori
nomniekiNomnieki
footervar
1994 - 2024 © VAR DATU SISTĒMAS